‘Scheiden op de Werkvloer’

  • Een werknemer in scheiding verzuimt gemiddeld tweemaal zoveel en heeft een verhoogde kans om in burnout te raken
  • Per jaar zijn er zo’n 200.000 mensen in scheiding

Dit betekent dat de directe kosten door afwezigheid bij een scheiding hoog zijn. Dat is een simpele rekensom. Maar heb je weleens stilgestaan bij de indirecte kosten? Die zijn mogelijk nog hoger. Denk eens aan slechtere prestaties (of gemiste omzet) van de werknemer en het een team dat een hogere werkdruk krijgt door het (deels) uitvallen van een collega?

Scheiden is een life-event. Een scheiding heeft een forse impact op iemands leven en alle betrokkenen. Ook op de werkvloer zijn de gevolgen zichtbaar, omdat een individu daar welbeschouwd een groot deel van de tijd aanwezig is. Een persoon in scheiding ziet de levenspilaar ‘thuis’ omvallen, met als gevolg dat de 4 andere levenspilaren (gezondheid, relatie, sociaal netwerk en relaties, werk) wankelen of ook wegvallen. Werk is vaak de meest stabiele pilaar, omdat die houvast en zekerheid biedt en het leven daar gewoon doorgaat.

Om werknemers in scheiding gedegen en professioneel te begeleiden is de methode “Scheiden op de Werkvloer” ontwikkeld. De werknemer krijgt gedurende 6 maanden training en coaching: hij/zij krijgt praktische handvatten aangereikt voor alle pilaren, alsmede coaching op emotioneel en communicatief gebied, waardoor hij/zij meer inzicht in zichzelf en de situatie krijgt en binnen afzienbare tijd het leven weer op de rails heeft.

Onze begeleiding voorkomt (langer) ziekmelden en verlaagt de kans op een burnout.

Een werknemer die wordt gecoacht door een deskundige …

  • heeft meer grip op de situatie, begrijpt emoties beter
  • ervaart minder stress door de aangereikte coaching technieken
  • slaapt beter, zorgt voor zichzelf en is emotioneel en fysiek fit
  • kan kwaliteit bieden door een betere concentratie
  • voelt empathie van de werkgever omdat hij/zij deze mogelijkheid biedt

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Kijk voor meer informatie op www.scheidenopdewerkvloer.com of

Maak werk van je privé problemen en neem contact op!